>div a href="#menu">

produce & pack - Vyrábať kvalitne!

 

Prostredníctvom našich služieb Vám môžeme usporiť výrobné kroky, abyste sa mohli plne sústrediť na nové nábehy resp. Vaše kľúčové kompetencie.
V našom portfóliu sa nachádza predsériová výroba, výbehová výroba a výroba náhradných dielov, práca vo mzde, montáž podskupín rovnako ako predmontáž, montáž malých podskupín a finálna montáž.

Nemusíte sa o nič starať. Diely k Vám budú dodané spoľahlivo a včas v tej najvyššej akosti.

 

Vaše najdôležitejšie výhody:

  • Kvalifikovaný personál
  • Vlastné priestory vybavené plochami ESD
  • Budete mať dostatok priestoru pre nové projekty

 

Ako Vás môžeme podporiť? Tešíme sa na Vaše e-maily na adrese

 

© schambeck automotive
ein Unternehmen der schambeck group