>div a href="#menu">

consult & support - Zabezpečenie kvality - trvalo!

 

Našim zákazníkom ponúkame dlhodobou praxou získané know-how a poradenské služby zamerané na zvýšenie produktivity a kvality. Pri našom poradenstve podnikom sa sústredíme na výrobné a logistické procesy.

 

Prostredníctvom našich poradcov Vám môžeme pomôcť i s premiestnením výroby, rozvojom dodávateľov a podporou pri zavádzaní nových výrobkov na trh.

 

Naše projekty sa sústredí na dodávateľa cez OEM až k podnikom, ktoré chcú vstúpiť do oblasti automotive.

Implementácie našich metód prebiehajú vždy s cieľom dosiahnutie tých najlepších výsledkov pre všetkých.

 

Naše postupy:

  • priebežné riadenie
  • počiatočný odber vzoriek - PPAP
  • vývoj dodávateľov
  • plánovanie kvality (APQP/FMEA)
  • sťažnosti spracovanie (8D Správy)

Vaše výhody:

  • Poradenstvo s dlhodobými skúsenosťami v oblasti automotive
  • Mentalita hands - on
  • Rýchla deeskalácia
  • Výrazné zvýšenie produktivity a akosti
  • Praktici

 

Ako Vás môžeme podporiť? Tešíme sa na Vaše e-maily na adrese

© schambeck automotive
ein Unternehmen der schambeck group