>div a href="#menu">

Opravy


Ak zistíme chybné diely a vytriedime je, nemusí byť ešte chybné diely vyradené ako nepodarky. Aby sme Vám ušetrili náklady, snažíme sa opraviť chybné diely tak, aby spĺňali dané špecifikácie. To vykonávame, vzhľadom k zodpovednosti za chyby, v úzkej koordinácii s našimi zákazníkmi, a to vždy len na priamy pokyn našich zákazníkov. S profesionálnymi nástrojmi a technickou zručnosťou našich odborníkov tak môžeme významne znížiť náklady na akosť.

 

Preto Vám ponúkame tieto služby:

 

Reworkové akcie akéhokoľvek druhu:

  • Odhrotenie, brúsenie, čistenie atď.
  • Update USB a dát
  • Prelepovanie etikiet
  • Odstraňovanie cudzích teliesok
  • Opravy akéhokoľvek druhu

Aké výhody Vám môžeme ponúknuť:

 

  • Denné vyhodnocovanie dát pomocou Pareto diagramov ako základ analýzy príčin
  • Nízky reakčný čas
  • Vlastné priestory vybavené plochami ESD

Ako Vás môžeme podporiť? Tešíme sa na Vaše e-maily na adrese

© schambeck automotive
ein Unternehmen der schambeck group