>div a href="#menu">

Resident


Náš prezident je pre Vás u Vašich zákazníkov a stará sa od prevzatia a spracovania a reklamácií až po detekciu a vyhodnocovanie, opravy dielov, spätnej väzby hlavného výskytu chýb, ako aj vypracovanie vyhodnotenia.

 

Výhody pre Vás:

 

  • Zvýšenie spokojnosti zákazníka vďaka starostlivosti na mieste
  • Rýchla spätná väzba charakteristických vád pre optimalizáciu interných procesov
  • Zníženie počtu chybných dielov jednoduchou opravou na páse
  • Koordinácia skúšobných a opravných akcií u zákazníkov
  • Flexibilné účtovanie podľa odpracovaného času

Ako Vás môžeme podporiť? Tešíme sa na Vaše e-maily na adrese

© schambeck automotive
ein Unternehmen der schambeck group