>div a href="#menu">

Q-Gates & Q-Walls

 

Nastavením Q-Gates dôsledne sledujeme jeden jediný cieľ, aby žiadny chybný diel, ktorý vznikol vo výrobnom procese, nebol odovzdaný k ďalšiemu internému spracovaniu ani nebol odoslaný Vašim zákazníkom.

 

Preto Vám ponúkame tieto služby:

 

 • Q-Gates & Q-Walls akéhokoľvek druhu
 • 100% Vstupné kontroly dodávok
 • 100% Výstupné kontroly tovaru
 • 100% Kontroly medzi dvoma procesnými operáciami

Aké výhody Vám môžeme ponúknuť:

 

 • Skúsené tímy OEM
 • Denné vyhodnocovanie dát pomocou Pareto diagramov ako základ analýzy príčin
 • Rýchla spätná väzba o novo vzniknutých chybách v procese
 • Nízky reakčný čas pri úprave definovaných chýb a hraničných vzoriek
 • Vlastné priestory vybavené plochami ESD
 • Komunikácia
 • Transparentnosť
 • Vzťah založený na dôvere

Ako Vás môžeme podporiť? Tešíme sa na Vaše e-maily na adrese

© schambeck automotive
ein Unternehmen der schambeck group