>div a href="#menu">

Skúšanie & Triedenie

 

V oblasti skúšanie & triedenie Vám môžeme zabezpečiť, že sa vo výrobnom procese nevyskytnú žiadne chybné diely, nebudú odovzdané na ďalšie spracovanie, ani zaslané zákazníkovi.

 

Preto Vám ponúkame tieto služby:

 

 • Skúšobné a triediace akcie akéhokoľvek druhu
 • Kontroly skladov
 • Vstupné kontroly tovaru
 • Výstupné kontroly dielov
 • Skúšky pri sériovej výrobe

Aké výhody Vám môžeme ponúknuť:

 

 • Krátky reakčný čas (garantované do 90 minút!)
 • Denné vyhodnocovanie dát pomocou Pareto diagramov ako základ analýzy príčin
 • Rýchla spätná väzba pri výskyte nových vád
 • Vlastné priestory vybavené plochami ESD
 • Denné vyhodnocovanie
 • Komunikácia
 • Transparentnosť
 • Vzťah založený na dôvere

Ako Vás môžeme podporiť? Tešíme sa na Vaše e-maily na adrese

© schambeck automotive
ein Unternehmen der schambeck group