>div a href="#menu">

ODTLAČOK

 

KONTAKTY

schambeck automotive GmbH
Gewerbepark Siebenkofen 4
94363 Oberschneiding

 

schambeck bohemia s.r.o.
schambeck slovakia s.r.o.
schambeck holding GmbH


ZASTÚPENA:

Konatelia: Christian Schambeck

 

Naša odtlačok sa vzťahuje aj na stránky schambeck group na Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn a Xing.


KONTAKT:

tel.: +49 94 26 / 80 35 - 00
fax: +49 94 26 / 80 35 - 51
mail:

 

USt-ID-Nr.: gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
schambeck automotive GmbH: DE269703530
schambeck holding GmbH: DE299815890
schambeck bohemia s.r.o.: CZ01816217
schambeck slovakia s.r.o.: SK120163133


REGISTRAČNÝ ZÁZNAM:

Zaregistrovaná v Obchodnom registre.
Registrácia: Obvodného súdu vo Straubingu
Registračné číslo: HRB 11534

 

ZA OBSAH JE ZODPOVEDNÝ:

schambeck automotive GmbH


Prameň: Vytvorené autorom kontaktov spoločnosti s ručením obmedzeným (GmbH) eRecht24

 

 

ODMÍTNUTIE RUČENIA:


ODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH

Obsah našich stránok bol vytvorený veľmi starostlivo. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu, nemôžme prevziať zodpovednosť. Ako poskytovateľ služieb sme zodpovedný podľa § 7 odst.1 TMG za vlastný obsah týchto stránok podľa obecných právnych predpisov. Podľa §§ 8 až 10 TMG nie sme ako poskytovatelia služieb povinný monitorovať sprostredkované lebo uložené cudzie informácie, lebo šetriť okolnosti naznačujúce nezákonnú činnosť. Povinnosť odstrániť lebo zablokovať používanie takých informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú nedotknuté. Tiež ručenie je nič menej možné iba od okamihu rozpoznania konkrétneho protiprávneho jednania. Po oznámení takého porušenia zákona obsah neodkladne odstránime.


RUČENIE ZA ODKAZY

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Z tohto dôvodu nemôžeme za taký externý obsah prijímať žiadnu zodpovednosť. Za obsah takých odkazovaných stránok je vždy zodpovedný ich poskytovateľ lebo prevádzateľ. Odkazované stránky boli pre možné porušenie práva kontrolované v okamihu prepojenia. Nelegálny obsah nebol v dobe prepojenia zistený. Stála kontrola obsahu prepojených stránok je bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona neprimeraná. Po oznámení o porušení zákona také odkazy bezodkladne odstránime.


AUTORSKÉ PRÁVA

Obsah a práce predstavená na týchto stránkach ich prevádzateľmi podlieha nemeckým autorským zákonom. Reprodukcia, prepracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využitia použitého Know How v rozpore s autorským právom vyžadujú písomný súhlas autora lebo tvorca týchto stránok. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je povolené iba pre súkromné a nekomerčné využitie. Pokial nie je obsah vytvorený prevádzateľom týchto internetových stránok, bude dbané na dodržanie vlastníckych práv tretích osôb. Obsah vytvorený inými autormi bude najmä označený. Pokial by ste napriek tomu zistili vedomé porušenie autorských práv, žiadame Vás o jeho bezodkladné oznámenie. Po takom oznámení o porušovaní autorských práv bude obsah bezodkladne odstránený.


OCHRANA DÁT

Užitie našich webových stránok je obvykle možné bez poskytnutia osobných údajov. Pokial sa na našich webových stránkach vyskytnú osobné údaje (napr. meno, adresa lebo e-mailové adresy) sú zhromažďované, a je to pokiaľ možné na základe dobrovoľnosti. Tieto údaje nie sú bez Vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám.
Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napr. pri komunikácii e-mailom) môže mať medzery v zabezpečení. Kompletná ochrana dát proti neoprávnenému prístupu iných je nemožná.


Použitie zverejnených kontaktných dát v rámci umožnenia kontaktné povinnosti pre iné je pre zaslaní nevyžiadaných reklám a informačných materiálov týmto výslovne zakázané. Prevádzkovatelia týchto stránok si výslovne vyhradzujú príslušné právne kroky v prípade zaslání nevyžiadaných reklamných informácií, ako sú spamové e-maily.

 

Prameň: Zrieknutie sa eRecht24, portálu internetové právo od právničky Sören Siebert.

 

© schambeck automotive
ein Unternehmen der schambeck group