>div a href="#menu">

Ochrana vašej súkromnej sféry je pri spracovávaní osobných údajov pre nás veľmi dôležitá.
Keď navštevujete našu webovú stránku, ukladajú naše internetové servre vždy IP adresu vášho poskytovateľa internetových služieb,
internetovú stránku, z ktorej nás navštevujete, internetové stránky, ktoré u nás navštevujete, ako aj dátum a trvanie návštevy.
Tieto informácie sú nevyhnutné pre technický prenos internetových stránok a pre bezpečnú prevádzku servra. Osobné vyhodnocovanie týchto údajov sa nerobí.
Ak nám pošlete údaje prostredníctvom kontaktného formuláru, uložia sa tieto údaje v rámci ochrany údajov na naše servre. Vaše údaje použijeme výlučne iba na spracovanie vašej požiadavky. S vašimi údajmi zaobchádzame prísne dôverne. Ich poskytovanie tretím osobám je vylúčené.

 

Zodpovedné miesto:

 

schambeck holding GmbH
Straubinger Str. 19
94363 Oberschneiding

 

konateľ: Christian Schambeck

 

Telefón: +49 9426 8035-00
Telefax: +49 9426 8035-51
E-Mail:

 

Dozorný úradník pre ochranu údajov: Matthias Herrlinger

E-Mail: 

 

 

Osobné údaje

 

Osobné údaje sú údaje o vašej osobe. Obsahujú vaše meno, vašu adresu a vašu mailovú adresu. Avšak na to, aby ste navštívili našu internetovú stránku, nemusíte prezradiť žiadne osobné údaje. V niektorých prípadoch však požadujeme vaše meno a adresu, ako aj ďalšie informácie, aby sme vám mohli poskytnúť požadovanú službu.

 

To isté platí aj v prípade, ak vám na vašu žiadosť poskytneme informačný materiál, resp. ak sa snažíme vyhovieť vašim požiadavkám. V týchto prípadoch vás na to vždy upozorníme. Okrem toho ukladáme iba tie údaje, ktoré ste nám vy automaticky alebo dobrovoľne sprostredkovali.

 

Ak využívate niektorú z našich služieb, zbierame spravidla iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytnúť našu službu. Možno sa vás opýtame i na ďalšie informácie, ktorých poskytnutie je však dobrovoľné. Vždy, keď spracovávame osobné údaje, robíme to preto, aby sme vám mohli poskytnúť niektorú z našich služieb alebo preto, že sledujeme naše komerčné ciele.

 

 

Automaticky uložené, nie osobné údaje

 

Keď navštevujete našu internetovú stránku, z administratívnych a technických dôvodov ukladáme určité informácie. Sú to: Typ a verzia použitého prehľadávača, dátum a čas prístupu, ako aj IP adresa.

 

Tieto údaje sa ukladajú anonymne a používajú sa len na štatistické účely, resp. na to, aby sme mohli zlepšovať naše internetové a online služby.

 

Tieto anonymné údaje sa – oddelené od osobných údajov ukladajú do bezpečných systémov a nemôžu byť priradené žiadnej individuálnej osobe. To znamená, že vaše osobné údaje ostávajú vždy chránené.

 

 

Cookies

 

Ak navštívite našu internetovú stránku, uložíme možno informácie vo vašom počítači vo forme Cookies. Cookies sú malé databázy, ktoré sa prenášajú z internetového servra na váš prehľadávač a ukladajú sa na jeho pevný disk. Právny základ pre použitie Cookies predstavuje v tejto súvislosti čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO . (Datenschutz-Grundverordnung = Základné nariadenie pre ochranu údajov)
Tu sa, mimochodom ukladá iba IP adresa – žiadne iné osobné údaje. Táto informácia, ktorá sa ukladá vo forme Cookies umožňuje pri vašej ďalšej návšteve našej internetovej stránky vás automaticky rozpoznať, čím vám uľahčí používanie.

 

Samozrejme, že naše internetové stránky môžete navštíviť aj bez toho, aby ste akceptovali Cookies. Ak nechcete, aby bol váš počítač pri nasledujúcej návšteve rozpoznaný, môžete použitie Cookies aj zamietnuť, a to takým spôsobom, že pri inštalovaní vo vašom prehľadávači zmeníte údaj na: „Cookies zamietnuť" Konkrétny spôsob ako postupovať nájdete v návode na obsluhu vášho konkrétneho prehľadávača. Ak však odmietnete použitie Cookies, môže dôjsť k obmedzeniam v používaní niektorých oblasti našich internetových stránok.

 

 

Google Web Fonts

 

Pre optické zlepšené zobrazenia rôznych informácií nášho internetového výstupu sa používajú Google Webfonty (http://www.google.com/webfonts/). Web Fonty (písmo) sa pritom pri načítavaní stránky prenášajú do Cache (vyrovnávacej pamäte) prehľadávača, aby sa dali použiť pre zobrazenie. Ak prehľadávač nepodporuje Google Web Fonty, alebo ak znemožňuje prístup, ukáže sa text v štandardnom písme. V procese načítavania stránky nebudú u návštevníka internetovej stránky žiadne Cookies. Údaje, ktoré sa sprostredkovávajú v súvislosti s načítavaním stránky, sa posielajú na ressourcen - špecifické domény, ako: fonts.googleapis.com oder fonts.gstatic.com. Tie sa nedostanú do kontaktu s údajmi, ktoré sa v prípade potreby požadujú alebo používajú v súvislosti s paralelným použitím autentizovaných Google-služieb ako Gmail.
Svoj prehľadávač môžete nastaviť tak, že písmo sa nebude sťahovať z Google-Serverov (napr. inštaláciou Add-Ons ako NoScript alebo Ghostery pre Firefox.) Ak váš prehľadávač nepodporuje Google Fonty alebo ak blokujete prístup na Google-Server, ukáže sa text v štandardnom písme systému.
Informácie o pomienkach ochrany údajov Google Webfonts získate na: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy
Informácie k Google-manuálu k ochrane údajov a k podmienkam používania získate priamo u Google: http://www.google.com/intl/de-DE/privacy/

 

 

YouTube v rozšírenom moduse ochrany údajov

 

Pre prehliadanie videí používame poskytovateľa YouTube. Videá boli pritom opatrené rozšíreným modusom ochrany údajov. Ako väčšina webových stránok používa však aj YouTube Cookies na to, aby zbieral informácie o návštevníkoch svojej internetovej stránky. YouTube ich používa okrem iného na vytvorenie video štatistík, za účelom predchádzania podvodom a na získanie náklonnosti užívateľa. Vedie to tiež k vytvoreniu spojenia s Google DoubleClick Netzwerk. Keď spustíte video, mohlo by to vyvolať i ďalšie postupy spracovania údajov. Na to my už nemáme žiaden dosah. Ďalšie informácie o ochrane údajov na YouTube nájdete v ich manuáli o ochrane údajov na: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

 

 

Bezpečnosť

 

Vykonali sme technické a administratívne bezpečnostné opatrenia, aby sme ochránili vaše osobné údaje pred stratou, zničením, manipuláciou s nimi a pred neautorizovaným prístupom k nim. Všetci naši pracovníci, ako aj poskytovatelia služieb, ktorí pracujú pre nás, sú povinní dodržiavať platnú legislatívu o ochrane údajov.

Vždy, keď zbierame a spracovávame osobné údaje, sú tieto ešte pred ich prenosom kódované. To znamená, že vaše údaje nemôžu byť zneužité treťou osobou. Naše bezpečnostné opatrenia pritom podliehajú neustálemu procesu zdokonaľovania a naše manuály k ochrane údajov sa neustále dopĺňajú a menia. Prosím, zabezpečte si najaktuálnejšiu verziu.

 

 

Práva dotknutých užívateľov

 

Prosím, kontaktujte nás vždy, ak sa chcete informovať, ktoré osobné údaje o vás ukladáme, resp. ak ich chcete korigovať či vymazať. Okrem toho máte právo žiadať obmedzenie spracovania (čl. 18 DSGVO), právo odmietnuť spracovanie (čl. 21 DSGVO) ako aj právo na prenesenie údajov (čl. 20 DSGVO).
V týchto prípadoch sa prosím obráťte priamo na nás.

 

 

Zmeny tohto manuálu k ochrane údajov

 

Vyhradzujeme si právo meniť náš manuál k ochrane údajov, ak by sa tak malo stať v dôsledku nových technológií. Prosím, zabezpečte si najaktuálnejšiu verziu. Ak budú v tomto manuáli k ochrane údajov vykonané zásadné zmeny, oznámime ich na našej webovej stránke.

 

Všetci záujemcovia a návštevníci našej internetovej stránky nás môžu v prípade otázok, súvisiacich s ochranou údajov nájsť na:

 

schambeck holding GmbH
Straubinger Str. 19
94363 Oberschneiding

 

konateľ: Christian Schambeck

 

Telefón: +49 9426 8035-00
Telefax: +49 9426 8035-51
E-Mail:

 

Dozorný úradník pre ochranu údajov: Matthias Herrlinger

E-Mail:

 

V prípade, že náš poverený pracovník pre ochranu údajov nemôže k vašej spokojnosti vyhovieť vašej požiadavke, v každom prípade máte vždy právo sa sťažovať na úrade pre dohľad nad ochranou údajov, príslušnom vo vašej spolkovej krajine.

 

© schambeck automotive
ein Unternehmen der schambeck group