OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – OCHRANA KLÍMY – OCHRANA VÔD


Stavebná koncepcia celej výrobnej haly sa riadi týmito požiadavkami.


SOLÁRNE PANELY
1.000 m2 strešnej plochy sú celoplošne vybavené solárnymi panelmi.
Tým vyrába naša firemná hala ekologickú elektrickú energiu zo slnečného žiarenia pre približne 80 domácností.


KOMPAKTNÁ TEPLÁREŇ
Hala je vykurovaná kompaktnou teplárňou ktorá súčasne vyrába elektrickú energiu.
Pri spaľovaní fosílnych zdrojov energie sú využité iba približne 44 % ich energetickej hodnoty. Vďaka regenerácii tepla dosahujeme stupeň využitia energie z fosílnych zdrojov (ekologický plyn) na úrovni približne 90%.

 

Vsakovacie plochy
Všetka povrchová voda zo strechy a vonkajších priestor je vďaka riniam 100 % vsiaknutá.


Kúrenie
Použitím regenerácie energií prispievame k ochrane životného prostredia!

 

© schambeck automotive
ein Unternehmen der schambeck group