>div a href="#menu">

Q-Gates & Q-Walls

 

Zařízením Q-Gates důsledně sledujeme jeden jediný cíl, aby žádný vadný díl, který vznikl ve výrobním procesu, nebyl předán k dalšímu internímu zpracování, ani nebyl odeslán Vašim zákazníkům.

 

Proto Vám nabízíme tyto služby:

 

 • Q-Gates & Q-Walls jakéhokoliv druhu
 • 100% Vstupní kontroly dodávek
 • 100% Výstupní kontroly zboží
 • 100% Kontroly mezi dvěma procesními operacemi

Jaké výhody Vám můžeme nabídnout:

 

 • Zkušené týmy OEM
 • Denní vyhodnocování dat pomocí Pareto diagramů jako základ analýzy příčin
 • Rychlá zpětná vazba o nově vzniklých chybách v procesu
 • Nízký reakční čas při úpravě definovaných chyb a hraničních vzorků
 • Vlastní prostory vybavené plochami ESD
 • Komunikace
 • Transparentnost
 • Vztah založený na důvěře

Jak Vás můžeme podpořit? Těšíme se na Vaše e-maily na adrese 

© schambeck automotive
ein Unternehmen der schambeck group