Podnikatelské diskuse na téma řízení znalostí společnosti

Helmut Hentschel z Obchodní komory dolního Bavorska (1. zleva) a Ewald Seifert (1. zprava), starosta obce Oberschneiding, se sešli na obchodním jednání skupiny Schambeck, aby si vyměnili informace o řízení znalostí a odborném vzdělávání. In-firemní vzdělávání a další vzdělávání v krizi Corona je cennou investicí pro výzvy corona. S rostoucími omezeními kontaktů se digitální učení stalo důležitějším než kdy jindy. Skupina schambeck již od roku 2017 zavedla systém řízení e-learningu “SELMA” a vedla k úspěchu. SELMA je ukázkovým příkladem řízení provozních znalostí a v roce 2018 získala cenu Přeshraniční. Zaměstnanci mají přístup k dalším vzdělávacím příležitostem ve všech jazycích zaměstnanců standardizovaným standardizovaným způsobem. Podle Christiana Schambecka (uprostřed) testování a zapojení orgánů dohledu zajišťuje dosažení cílů učení. Starosta Seifert poukázal na výhody obchodní a vzdělávací lokality Oberschneiding s možnostmi v IT a vzdělávacím centru. Helmut Hentschel poukázal na rozsáhlé možnosti financování opatření dalšího vzdělávání.