Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů je pro nás velmi důležitá ochrana vašeho soukromí.
Pokud navštívíte naše webové stránky, ukládají naše webové servery standardně IP adresu vašeho poskytovatele internetového připojení,
webové stránky, ze kterých jste nás navštívili, webové stránky, které u nás navštěvujete, a datum a dobu návštěvy.
Tyto informace jsou bezpodmínečně nutné pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru. Není prováděno žádné personalizované vyhodnocování těchto údajů.
Pokud nám zašlete osobní údaje prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou tyto údaje ukládány v rámci zálohování údajů na našich serverech. Vaše osobní údaje se používají výhradně ke zpracování vašich záležitostí. S osobními údaji se nakládá přísně důvěrně. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

 

Odpovědný orgán:

 

schambeck holding GmbH
Straubinger Str. 19
94363 Oberschneiding

 

Jednatel: Christian Schambeck

 

Telefon: +49 9426 8035-00
Telefax: +49 9426 8035-51
E-Mail:

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Matthias Herrlinger
Email:

 

 

Osobní údaje

 

Osobní údaje jsou údaje o vaší osobě. Tyto údaje obsahují vaše jméno, vaši adresu a vaši e-mailovou adresu. Pokud chcete navštívit naše webové stránky, nemusíte žádné osobní údaje uvádět. V některých případech potřebujeme vaše jméno a adresu, stejně jako další informace, abychom vám mohli nabídnout požadovanou službu.


To platí i v případě, kdy vám na přání poskytneme informační materiály, resp. odpovídáme na vaši poptávku. V těchto případech vás na danou skutečnost vždy upozorníme. Kromě toho ukládáme pouze údaje, které nám předáte automaticky nebo dobrovolně.


Pokud využijete některou z našich služeb, shromažďujeme zpravidla pouze údaje, které jsou nutné k tomu, abychom vám naši službu mohli nabídnout. Případně se vás dotazujeme na další informace, které jsou však dobrovolné. Kdykoliv zpracováváme osobní údaje, činíme tak proto, abychom vám mohli nabídnout naši službu nebo abychom sledovali naše obchodní cíle.

 

 

Automaticky ukládané neosobní údaje

 

Pokud navštívíte naše webové stránky, z administrativních a technických důvodů ukládáme určité informace. Sem patří: typ a verze používaného prohlížeče, datum a čas přístupu a IP adresa.

 

Tyto údaje jsou anonymizovány a používají se pouze ke statistickým účelům, resp. k tomu, abychom mohli zlepšovat naše internetové služby a on-line služby.

 

Tyto anonymizované údaje jsou ukládány v bezpečných systémech odděleně od osobních údajů a nemohou být přiřazeny žádné konkrétní osobě. To znamená, že vaše osobní údaje zůstávají trvale chráněny.

 

 

Cookies

 

Pokud navštívíte naše webové stránky, mohou se ve vašem počítači ukládat informace ve formě cookies. Cookies jsou malé soubory, které jsou internetovým serverem přenášeny do vašeho prohlížeče a ukládány na pevný disk. Právní základ pro používání cookies přitom představuje čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.


Přitom je ukládána pouze IP adresa – nejsou ukládány žádné jiné osobní údaje. Tato informace, která je uložena v souboru cookie, umožňuje vaši automatickou opětovnou identifikaci při další návštěvě našich webových stránek, čímž je pro vás usnadněno jejich používání.

 

Naše webové stránky samozřejmě můžete navštívit, aniž byste souhlasili s používáním cookies. Pokud nechcete, aby byl váš počítač při další návštěvě opětovně identifikován, můžete používání cookies zamítnout tím, že změníte nastavení svého prohlížeče na „Zamítnout cookies". Příslušný postup naleznete k návodu na použití svého příslušného prohlížeče. Pokud však použití cookies zamítnete, může dojít k omezení používání mnoha oblastí našich webových stránek.

 

 

Webové fonty Googlu

 

Pro opticky lepší ztvárnění různých funkcí našeho internetového výstupu používáme webové fonty Googlu (http://www.google.com/webfonts/). Webové fonty jsou při načtení stránek přenášeny do cache paměti prohlížeče, aby mohly být využívány pro ztvárnění. Pokud prohlížeč nepodporuje webové fonty Googlu nebo pokud zakáže přístup, je text zobrazen standardním písmem. Při načtení stránky nejsou u uživatele webových stránek ukládány žádné cookies. Údaje, které jsou přenášeny v souvislosti s načtením stránek, jsou zasílány na zdrojové domény jako fonts.googleapis.com nebo fonts.gstatic.com. S těmito údaji, které jsou příp. shromažďovány a využívány v souvislosti s paralelním užíváním autentizovaných služeb Googlu, jako např. Gmail, nejste spojováni.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, že písma nejsou nahrávána ze serverů Googlu (např. instalací Add-Ons jako NoScript nebo Ghostery pro Firefox). Pokud váš prohlížeč nepodporuje fonty Googlu nebo pokud jste zamítli přístup na servery Googlu, je text zobrazován ve standardním písmu systému.
Informace týkající se podmínek ochrany osobních údajů u webových fontů Googlu naleznete na: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy


Informace týkající se prohlášení o ochraně osobních údajů Googlu a podmínky užívání Googlu naleznete přímo u společnosti Google: http://www.google.com/intl/de-DE/privacy/

 

 

YouTube v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů

 

Pro uvedení videí využíváme poskytovatele YouTube. Videa jsou integrována v rámci rozšířeného režimu ochrany osobních údajů. Stejně jako většina webových stránek používá i YouTube ke shromažďování informací o návštěvnících svých webových stránek cookies. YouTube tyto cookies používá kromě jiného k evidenci statistik videí, k zamezení podvodům a ke zlepšení uživatelské přívětivosti. Toto také vede k navázání spojení se sítí Google DoubleClick. Jakmile video spustíte, může to vyvolat další procesy zpracování osobních údajů. Na toto nemáme žádný vliv. Další informace o ochraně osobních údajů u společnosti YouTube naleznete v jejím prohlášení o ochraně osobních údajů na: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

 

 

Bezpečnost

 

Přijali jsme technická a administrativní opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje před jejich ztrátou, zničením, manipulací s nimi a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a pro nás pracující poskytovatelé služeb jsou vázáni platnými zákony o ochraně osobních údajů.

 

Pokud shromažďujeme nebo zpracováváme osobní údaje, jsou před svým přenosem zašifrovány. To znamená, že vaše údaje nemohou být zneužity třetími osobami. Naše bezpečnostní opatření přitom podléhají trvalému zlepšovacímu procesu a naše prohlášení o ochraně osobních údaje je stále přepracováváno. Ujistěte se prosím, že máte k dispozici jeho nejnovější verzi.

 

 

Práva subjektů údajů

 

Kontaktujte nás prosím, kdykoliv se chcete informovat o tom, jaké osobní údaje o vás evidujeme, resp. pokud tyto údaje chcete opravit nebo vymazat. Kromě toho máte nárok na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR) a právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).
V těchto případech se prosím obracejte přímo na nás.

 

 

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Vyhrazujeme si právo změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud by to bylo nutné na základě nových technologií. Ujistěte se prosím, že máte k dispozici nejnovější verzi. Pokud jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů prováděny zásadní změny, oznámíme tuto skutečnost na našich webových stránkách.

 

Všichni zájemci a návštěvníci našich webových stránek nás v otázkách ochrany osobních údajů mohou kontaktovat na:

 

schambeck holding GmbH
Straubinger Str. 19
94363 Oberschneiding

 

Jednatel: Christian Schambeck

Telefon: +49 9426 8035-00
Telefax: +49 9426 8035-51
E-Mail:

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Matthias Herrlinger
Email:

 

Pokud by náš pověřenec pro ochranu osobních údajů nevyřešil vaši záležitost k vaší spokojenosti, máte vždy právo podat stížnost u dozorčího úřadu pro ochranu osobních údajů příslušného pro vaši zemi.

 

© schambeck automotive
ein Unternehmen der schambeck group