Životní prostředí

 

Ochrana životního prostředí – ochrana klimatu – ochrana vod

 

Celý koncept budovy je rešen v souladu s těmito požadavky.

 

Solární panely

Plocha střechy o výmeře 1 000 m2 je zcela vybavena fotovoltaickým systémem. Tím vyrábí naše firemní budova ekologický elektrický proud ze sluneční energie pro cca 80 domácností.

 

Bloková teplárna

Budova je vytápěna blokovou teplárnou, která současně vyrábí elektřinu. Při spalování fosilních paliv je využito pouze cca 44 % energie.
Díky současné výrobě tepelné a elektrické energie dosahujeme energetického využití fosilní energie (plyn šetrný k životnímu prostředí) cca 90%.

 

Vsakovací parkovište

Veškerá povrchová voda ze střechy a vnejších budov je odvodňovacími příkopy vsakována na 100 %.

 

Vytápění

Využitím primární energie přispíváme k ochraně životního přostředí!

© schambeck automotive
ein Unternehmen der schambeck group