Přeshraniční spolupráce, která funguje a je ekonomicky úspěšná.

 

Christian Schambeck referuje o postupu mezi dolnobavorským hlavním sídlem v Oberschneidingu a českými pobočkami.

 

 

Zde přejděte na video

© schambeck automotive
ein Unternehmen der schambeck group