OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – OCHRANA KLÍMY – OCHRANA VÔD


Stavebná koncepcia celej výrobnej haly sa riadi týmito požiadavkami.


FOTOVOLTAIKA
1.000 m2 strešnej plochy sú celoplošne vybavené fotovoltaickými panelmi.
Tým vyrába naša firemná hala ekologickú elektrickú energiu zo slnečného žiarenia pre ca. 80 domácností.


KOMPAKTNÁ TEPLÁREŇ
Hala je vykurovaná kompaktnou teplárňou ktorá súčasne vyrába elektrickú energiu.
Pri spaľovaní fosílnych zdrojov energie sú využité iba ca. 44 % ich energetickej hodnoty. Vďaka regenerácii tepla dosahujeme stupeň využitia energie z fosílnych zdrojov (ekologický plyn) na úrovni ca. 90%.


VSÁKLIVÉ PARKOVISKA
Všetka povrchová voda zo strechy a vonkajších priestor je vďaka rínam 100 % vsiaknutá.


VYTÁPANIE
Použitím regenerácie energií prispievame k ochrane životného prostredia!

© schambeck automotive
ein Unternehmen der schambeck group